2017年8月16日 星期三

【佛教因果故事】万物皆有灵性
在青海省有一个沙漠地区特别缺水
Zài qīnghǎi shěng yǒu yīgè shāmò dìqū tèbié quē shuǐ

 เขตทะเลทรายในมณฑลชิงไห่ น้ำขาดแคลนมาก

这里水资源及其匮乏
Zhèlǐ shuǐ zīyuán jí qí kuìfá
 ที่นี่แหล่งทรัพยากรน้ำก็ขาดแคลน

每人每天只有当地驻军从很远的地方  远来三升定额的水量
Měi rén měitiān zhǐyǒu dāngdì zhùjūn cóng hěn yuǎn dì dìfāng Yuǎn lái sānshēng dìng'é de shuǐliàng
ทุกๆวันทุกคน ต้องรอน้ำจากทหารที่ประจำท้องที่นั้น เดินทางไกลมาส่งในปริมาณที่กำหนดไว้ คนละ3ลิตร

水来了  水来了 
Shuǐ láile shuǐ láile
น้ำมาแล้ว  น้ำมาแล้ว

每人每天三升水
Měi rén měitiān sān shēngshuǐ 
วันหนึ่งคนละ3ลิตร ทุกๆวัน

这三升水不光饮用  洗米  洗菜
Měi rén měitiān sān shēngshuǐ
 น้ำ3ลิตรนี้ใช้ดื่ม ซาวข้าว ล้างผัก


最后还要喂牲口   牲口缺了水可不行
Zuìhòu hái yào wèi shēngkǒu shēngkǒu quēle shuǐ kě bùxíng
สุดท้ายเหลือเอาไว้เลี้ยงสัตว์ใช้แรงงาน  มันขาดน้ำไม่ได้

三升水有时候连人日常饮用都不够 
Sān shēngshuǐ yǒu shíhòu lián rén rìcháng yǐnyòng dōu bùgòu
น้ำ3ลิตรนี้ ขนาดคนจะใช้ยังไม่ค่อยจะพอเลย

所以有时大家一天只会喂给牲口很少的水
Suǒyǐ yǒu shí dàjiā yì tiān zhǐ huì wèi gěi shēngkǒu hěn shǎo de shuǐ ดังนั้นวันหนึ่งๆ คนก็เลยใช้น้ำเลี้ยงสัตว์ ในปริมาณที่น้อยมาก

终于有一天  一头牛一向被人们认为憨厚忠诚的老牛渴极了
Zhōngyú yǒu yītiān yītóu niú yīxiàng bèi rénmen rènwéi hānhòu zhōngchéng de lǎo niú kě jíle
ในที่สุด มีวันหนึ่ง  วัวแก่ที่ทุกคนคิดว่าเชื่องและซื่อสัตย์มาโดยตลอด   เกิดกระหายน้ำอย่างมาก

它挣脱了缰绳  强行闯入沙漠中一条运水必经的公路上
Tā zhēngtuōle jiāngshéng qiángxíng chuǎngrù shāmò zhōng yītiáo yùn shuǐ bì jīng de gōnglù shàng
มันดิ้นหลุดจากสายบังเหียน 
ผ่าทะเล่อทะล่าเข้าเขตทะเลทราย  บริเวณกลางถนนที่มีรถขนน้ำขับผ่าน


老牛以惊世骇俗的识别力等了半天
Lǎo niú yǐ jīngshìhàisú de shìbié lì děngle bàntiān
วัวแก่ใช้วิธีการแยกแยะรถที่คนยังต้องตะลึง มันรออยู่นานมาก


当运水车出现后
Dāng yùn shuǐchē chūxiàn hòu
จนเมื่อเห็นรถขนน้ำปรากฎ

它立刻迅速地跑到公路中央  拦住了运水车
Tā lìkè xùnsù de pǎo dào gōnglù zhōngyāng lánzhùle yùn shuǐchē
มันก็วิ่งเข้าไปที่กลางถนนอย่างรวดเร็ว    ขวางทางรถขนน้ำคันนั้น

哎!怎么回事呢?
Āi! Zěnme huí shì ne?
เฮ้ย  เกิดอะไรขึ้น

这是谁家的牛啊?怎么会跑到路上来呢?
Zhè shì shuí jiā de niú a? Zěnme huì pǎo dào lùshàng lái ne?
วัวของบ้านใครทำไมหลุดมาที่ถนน

快走快走,别挡路
Kuàizǒu kuàizǒu, bié dǎng lù
ไปซะ ไปซะ อย่ามาขวางทาง

它拦着我们的路是想要水喝啊
Tā lánzhe wǒmen de lù shì xiǎng yào shuǐ hē
aมันขวางทางเรา เพราะอยากกินน้ำ

是的,这头牛怎么知道我们车里面有水呢?
ใช่ มันรู้ได้อย่างไรว่ารถเรามีน้ำ

你刚来这儿有所不知
Nǐ gāng lái zhè'er yǒu suǒ bùzhī
เธอเพิ่งจะมาที่นี่ ก็ยังมีสิ่งที่เธอยังไม่รู้

其实在这里经常会碰到牲口拦路索水的情形
Qíshí zài zhèlǐ jīngcháng huì pèng dào shēngkǒu lánlù suǒ shuǐ de qíngxíngที่จริงแล้วสภาพเช่นนี้ ที่นี่พบอยู่บ่อยๆสัตว์มักชอบมาขวางทาง    อยากกินน้ำ

我们两人把它赶走吧
Wǒmen liǎng rén bǎ tā gǎn zǒu ba
เราสองคนไล่มันไปเถอะ

嘘嘘!! 快离开不要在这里
Xū xū! ! Kuài líkāi bùyào zài zhèlǐ  ชิ้วชิ่ว!!
ออกไปซะ อย่าอยู่ตรงนี้

的确 在这个水资源极度匮乏的地方
Díquè zài zhège shuǐ zīyuán jídù kuìfá dì dìfāng
จริงๆแล้วที่ที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ำมากๆแบบนี้

运水车经常会遭遇到牲口拦路索水
Yùn shuǐchē jīngcháng huì zāoyù dào shēngkǒu lánlù suǒ shuǐ
รถขนน้ำก็มักพบเจอสัตว์ที่ มาขวางทางอยากกินน้ำอยู่บ่อยๆ

但那些动物不像这头老牛那样倔强
Dàn nàxiē dòngwù bù xiàng zhè tóu lǎo niú nàyàng juéjiàng
 แต่สัตว์ตัวอื่นๆ ไม่ดื้อเหมือนวัวแก่ตัวนี้

而主管有明确规定
Ér zhǔguǎn yǒu míngquè guīdìng
ทางหัวหน้าผู้ดูแล ท่านได้ออกกฎไว้อย่างชัดเจน

运水车在中途不能随便给水
Yùn shuǐchē zài zhōngtú bùnéng suíbiàn jǐshuǐ
ในระหว่างทาง  รถขนน้ำจะให้น้ำพร่ำเพรื่อไม่ได้

毕竟这每一滴水都是一个人的口粮啊
Bìjìng zhè měi yī dīshuǐ dū shì yīgèrén de kǒuliáng a
น้ำทุกหยดมันเป็นเสบียงของทุกๆคน


它不走  怎么办啊?
Tā bù zǒu zěnme bàn a?
มันไม่ไป ทำไงดี

你去弄点火来  我们用火把将它赶走
Nǐ qù nòng diǎnhuǒ lái wǒmen yòng huǒbǎ jiāng tā gǎn zǒu
เธอไปจุดไฟมาทำคบเพลิง   ไล่มันซิ

面对熊熊的燃烧火焰  那头牛依旧一动也不动
Miàn duì xióngxióng de ránshāo huǒyàn nà tóu niú yījiù yīdòng yě bùdòng
เมื่อเผชิญหน้ากับไฟที่ลุกโชนอยู่  วัวตัวนั้นก็ยังคงไม่ขยับตัว

直到牛的主人跑来
Zhídào niú de zhǔrén pǎo lái
จนกระทั่งเจ้าของวัววิ่งมาถึง

快走 快走 !!
Kuàizǒu kuàizǒu! !
ไปเร็ว ไปเร็ว

你快给我回去
Nǐ kuài gěi wǒ huíqù
รีบกลับบ้าน

自己的牛挡住了运水车
Zìjǐ de niú dǎngzhùle yùn shuǐchē
วัวของเขาก็ยังคงขวางทางรถขนน้ำอยู่นั่นแหละ

还让牛的主人愧疚不已
Hái ràng niú de zhǔrén kuìjiù bùyǐ
ทำให้เจ้าของวัวรู้สึกอับอายไม่รู้หาย

 於是他操起長鞭
Yúshì tā cāo qǐ zhǎng biān
ก็เลยถือแส้ยาวขึ้นมา

狠狠地打在瘦弱的老牛身上
Hěn hěn de dǎ zài shòuruò de lǎo niú shēnshang
ตีไปที่วัวแก่ที่ผอมโซอย่างเหี้ยมโหด

老牛被打得浑身青筋直冒  可还没有动
Lǎo niú bèi dǎ dé húnshēn qīngjīn zhí mào kě hái méiyǒu dòng
วัวแก่ถูกตีจนเส้นเลือดขึ้นทั้งตัว  ก็ยังไม่ยอมขยับ

最后老牛流出来的鲜血染红了整条鞭子
 Zuìhòu lǎo niú liúchū lái de xiānxiě rǎn hóngle zhěng tiáo biānzi
สุดท้าย วัวแก่ก็เลือดออกสดๆไหลเปื้อนเต็มแส้

染红了牛身  染红了黄沙  染红了夕阳
Rǎn hóngle niú shēn rǎn hóngle huáng shā rǎn hóngle xīyáng
เลือดแดงก็ไหลเปื้อนตัววัว  เปื้อนพื้นทราย   พระอาทิตย์ยามเย็นก็ดูเหมือนเปื้อนสีเลือด

和着沙漠中阴冷的寒风 显得如此悲壮
Hézhe shāmò zhōng yīnlěng de hánfēng xiǎndé rúcǐ bēizhuàng
ท่ามกลางทะเลทรายอันมืดครึ้ม และหนาวเย็น    บ่งบอกถึงความเศร้าสลด


它看来是太渴了就让我违反一次规定吧
Tā kàn lái shì tài kěle jiù ràng wǒ wéifǎn yīcì guīdìng ba
มันดูแล้วคงจะหิวน้ำมากๆ  ฉันยอมทำผิดกฎสักครั้ง

我愿意接受处罚 
Wǒ yuànyì jiēshòu chufa
ฉันยอมรับโทษ

去吧 ,让它一次喝个够吧
Qù ba, ràng tā yīcì hē gè gòu baไปเถอะ 
 ให้มันกินน้ำให้หนำใจ

当把满满一盘  ,足足有三升多的水 放在老牛面前
Dāng bǎ mǎn mǎn yī pán zú zú yǒusān shēng duō de shuǐ fàng zài lǎo niú miànqián
เมื่อเอาน้ำ3ลิตรกว่า  ใส่ให้เต็มๆจาน  แล้ววางไว้ต่อหน้าวัวตัวนั้น


这头老牛却没有喝面前自己以死挣来的水
Zhè tóu lǎo niú què méiyǒu hē miànqián zìjǐ yǐ sǐ zhēng lái de shuǐ 
น้ำวางอยู่ต่อหน้ามันแล้ว แต่วัวกลับไม่กินน้ำที่มันอุตส่าห์แย่งชิงมาแทบตายนั้น

你喝吧,这些水都是你的
Nǐ hē ba zhèxiē shuǐ dū shì nǐ de
 เจ้าจงกินซะ   น้ำนี้เป็นของเจ้าทั้งหมด

它这是在干什么呢?
Tā zhè shì zài gànshénme ne?
มันกำลังทำอะไรน่ะ


它好像在召唤谁来呢
Tā hǎoxiàng zài zhàohuàn shuí lái ne
เหมือนมันกำลังร้องเรียกใคร


万物皆有灵性 请大家一定要善待
Wànwù jiē yǒu língxìng qǐng dàjiā yì dìng yào shàndài 
สรรพสิ่งล้วนมีสติปัญญา ขอวอนทุกท่านให้ความเมตตาต่อสัตว์

身边的每一个大大小小的生命
Shēnbiān de měi yīgè dà dàxiǎo xiǎo de shēngmìng
ทุกชีวิตน้อยใหญ่ รอบๆตัวเรา

因为它们 每一个都有灵性
Yīnwèi tāmen měi yīgè dōu yǒu língxìng
พวกมันทุกๆตัวมีความแสนรู้

每一个都有自己的父母  子女 家庭
Měi yīgè dōu yǒu zìjǐ de fùmǔ zǐnǚ jiātíng
มันทุกตัว มีพ่อแม่ ลูก  และครอบครัวของมัน

每一个都和我们一样渴望快乐  幸福
Měi yīgè dōu hé wǒmen yīyàng kěwàng kuàilè xìngfú 
พวกมันก็เหมือนคนอย่างพวกเรา ที่ล้วนปรารถนาอยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น


我们怎么忍心再去伤害它们呢
Wǒmen zěnme rěnxīn zài qù shānghài tāmen ne
พวกเรายังจะแข็งใจทำร้ายพวกมันอีกงั้นเหรอ

还请您一定要孝敬自己最深爱的父母
haiqǐng nín yīdìng yào xiàojìng zìjǐ zuìshēn ài de fùmǔ
ขอวอนท่านจงปฎิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ที่รักเราที่สุด  ด้วยความกตัญญูและเคารพ

因为对于我们   他们每一个人都有着比老牛深切地爱
Yīnwèi duìyú wǒmen tāmen měi yīgèrén dōu yǒuzhe bǐ lǎo niú shēnqiè de ài
เพราะสำหรับคนเราแล้ว    พวกท่านย่อมมีความรักที่ลึกซึ้งมากกว่าวัว


                          陈珍珍翻译

2017年5月26日 星期五

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}40

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}39

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}38

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}37

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}36

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}35

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}34

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}33

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}32

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}31

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}30

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}29

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}28

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}27

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}26

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}25

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}24

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}23

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}22

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}21

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}20

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}19

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}18

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}17

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}16

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}15

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}14

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}13

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}12

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}11

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}10

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}09

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}08

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}07

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}06

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}05

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}04

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}03

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}02

大愛劇場 {一閃一閃亮晶晶}01

2017年4月3日 星期一

大甲媽祖的最後一天 - 台灣的生活 #16

晚上參與大甲媽祖 - 台灣的生活 #15

我的第一個大甲媽祖 - 台灣的生活 #14

台灣的廟會 - 台灣的生活 #13

My Taiwanese Baby 我台灣的寶寶 - Life in Taiwan #12

台灣的壽司和烤肉 - 台灣的生活 #11

Costco in Taiwan - Life in Taiwan #10

台北101/中正纪念堂 - 台湾的生活 #9

日月潭 - 台灣的生活 #8

鹿港 - 台灣的生活 #7

火鍋!- 台灣的生活 #6

機車的生活 - 台灣的生活 #5

在下雨中騎腳踏車 - 台灣的生活 #4

台中一日遊 - 台灣的生活 #3

我家附近的寺廟

台灣的生活 - #1

2017年3月20日 星期一

亲子棋室:中国象棋入门(上)第4讲 中国象棋入门(上)

亲子棋室:中国象棋入门(下)第3讲 中国象棋入门(下)

亲子棋室:中国象棋入门(中)第3讲 中国象棋入门(中)

亲子棋室:中国象棋入门(上)第3讲 中国象棋入门(上)

亲子棋室:中国象棋入门(下)第2讲 中国象棋入门(下)

亲子棋室:中国象棋入门(中)第2讲 中国象棋入门(中)

亲子棋室:中国象棋入门(上)第2讲 中国象棋入门(上)

亲子棋室:中国象棋入门(下)第1讲 中国象棋入门(下)

亲子棋室:中国象棋入门(中)第1讲 中国象棋入门(中)

亲子棋室:中国象棋入门(上)第1讲 中国象棋入门(上)

2017年3月4日 星期六

Mandarin Chinese-Lesson 203 -hóng huāng zhī lì (洪荒之力)

Mandarin Chinese-Lesson 202 -Difference between qù běi jīng le and qù le...

Mandarin Chinese-Lesson 201 - How to use cì (次), biàn (遍), tàng (趟) in C...

Mandarin Chinese-Lesson 200 - What is the defference among 向(xiàng),往(wǎ...

Mandarin Chinese-Lesson 199 - How to use 拿 (ná), 带 (dài) and取(qǔ) in Chi...

Mandarin Chinese-Lesson 198 - The 24 Solar Terms in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson 197 - The difference between “即” and “既” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson 196 - Keeping Promises in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson 195- About tax words in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson194 - The difference between “毕竟” and “究竟” in C...

Mandarin Chinese-Lesson193 - cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng(此地无银三百两)

Mandarin Chinese-Lesson192 - The difference between “折”and“拆” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson191 - The difference between “侯”and“候” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson190 - The difference between “拣” and “捡” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson189 - The difference between “坐” and “座” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson188 - guā shú dì luò, shuǐ dào qú chéng — 2 Chin...

Mandarin Chinese-Lesson187 - How to do the Sentence Conversion in Chines...

Mandarin Chinese-Lesson186 - How to do the Sentence Conversion in Chinese I

Mandarin Chinese-Lesson185 - Some Stock terms in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson184 - Conversation 10 from bú jiàn bú sàn

Mandarin Chinese-Lesson183 - Conversation 9 from bú jiàn bú sàn

Mandarin Chinese-Lesson182 -How to use “chě, chèn and bù rú” from Conver...

Mandarin Chinese-Lesson181 - Conversation 8 from bú jiàn bú sàn

Mandarin Chinese-Lesson180 - Conversation 7 from bú jiàn bú sàn

Mandarin Chinese-Lesson179 - Conversation 6 from bú jiàn bú sàn

Mandarin Chinese-Lesson178 - Several homonyms in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson177 - Conversation 5 from bú jiàn bú sàn

Mandarin Chinese-Lesson176 - Conversation 4 from bú jiàn bú sàn

Mandarin Chinese-Lesson175 - The difference between jiā rén and rén jia

Mandarin Chinese-Lesson174 - Conversation 3 from bú jiàn bú sàn

Mandarin Chinese-Lesson173 - polyphonic characters from conversation 2

Mandarin Chinese-Lesson172 - Conversation 2 from bú jiàn bú sàn

Mandarin Chinese-Lesson171 - An Idiom in Chinese - yǒu kǒu nán biàn

Mandarin Chinese-Lesson170 - Conversation 1 from a Chinese movie

Mandarin Chinese-Lesson169- Brag in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson 168 - dialogue-Introduce yourself

Mandarin Chinese-Lesson167 -- Popular internet language in ChineseII

Mandarin Chinese-Lesson166 -- Affair in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson165 -- About marriage in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson163 -- “一直and 总是” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson162 -- “或者and 还是” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson161 -- “不会,不能” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson160 -- “常常, 经常, 时常, 平时, 平常 and通常” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson159 -- “jí pǐn, 极品” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson158 -- Tongue Twister to practice how to pronounc...

2017年3月3日 星期五

Mandarin Chinese-Lesson157 -- Some Chinese characters that are easily mi...

Mandarin Chinese-Lesson156 -- How to use “一下” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson155 -- “东西, 不是东西” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson154 -- “吃醋, 吃豆腐” in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson153 -- “早点” and“银行和很行”in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson152 -- The answers to lesson 151

Mandarin Chinese-Lesson151 -- Do you understand the Bus stops in Beijing...

Mandarin Chinese-Lesson150 -- A Chinese tongue twister about "can, chan,...

Mandarin Chinese-Lesson149 -- Onomatopoeia in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson148 -- A Tang poem in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson147 -- Two Chinese Idioms

Mandarin Chinese-Lesson146 -- Birthday party in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson145 -- Family tree in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson144 -- Interjections in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson143 -- A Chinese tongue twister to practice simpl...

Mandarin Chinese-Lesson142 -- The prepositions in Chinese (III)

Mandarin Chinese-Lesson141 -- The prepositions in Chinese (II)

Mandarin Chinese-Lesson140 -- How to use bù and méi to answer questions?

Mandarin Chinese-Lesson139 -- The prepositions in Chinese (I)

Mandarin Chinese-Lesson -- Special Notice

Mandarin Chinese-Lesson137 -- Social medias in China

Mandarin Chinese-Lesson136 -- How to use “cái才” and “jiù 就” to make Chin...

Mandarin Chinese-Lesson135 -- How to use “ba 吧” to make Chinese sentences?

Mandarin Chinese-Lesson134 -- A Chinese tongue twister- lí hé ní

Mandarin Chinese-Lesson133 -- Do you really know the meanings of these C...

Mandarin Chinese-Lesson132 -- The shì 是 sentence in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson131 -- The usage of le 了 in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson130 -- How to use yòu又, zài再and hái还

Mandarin Chinese-Lesson129 -- The difference between bù (不) and méi (没)...

Mandarin Chinese-Lesson128 -- Location words in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson127 -- A Chinese poem

Mandarin Chinese-Lesson126 -- Chinese Plural

Mandarin Chinese-Lesson125 -- A Chinese tongue twister—en and --ing

Mandarin Chinese-Lesson124 -- Chinese Question Words

Mandarin Chinese-Lesson123 -- Chinese Negatives

Mandarin Chinese-Lesson122--The difference between "zì gě ér" and "zì jǐ"

Mandarin Chinese-Lesson120--Chinese measure words

Mandarin Chinese-Lesson119-- Chinese money

Mandarin Chinese-Lesson117--Chinese sentence structure

Mandarin Chinese-Lesson116--Olympic Sports in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson115--Household duties in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson114--Er hua yin in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson113--Future Activities in Chinese

2017年3月2日 星期四

Mandarin Chinese-Lesson112--Past Activities in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson111-- A Chinese poem

Mandarin Chinese-Lesson110--Daily Activities in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson109--Answers to quiz

Mandarin Chinese-Lesson108--A quiz for our previous lessons

Mandarin Chinese-Lesson107--A tongue twister about "ao" in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson106--Some computer terms in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson105--How to say countries' languages in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson104--The difference between "chuān,穿" and "dài,戴"...

Mandarin Chinese-Lesson103--The different names for the same family mem...

Mandarin Chinese-Lesson102--The difference between "fān qié" and "xī hó...

Mandarin Chinese-Lesson101--Chinese grammar section 1

Mandarin Chinese-Lesson100--Idioms related to 100 in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson99--Twelve Constellations in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson98--A Chinese poem about spring

Mandarin Chinese-Lesson97--How to say clothes in Chinese

Mandarin Chinese-Lesson96--Popular Chinese Internet Slangs

Mandarin Chinese-Lesson 95--"zuì shǎo(最少), zhì shǎo(至少), qǐ mǎ(起码), zuì ...