2015年1月21日 星期三

64. 让开!64.   让开!
        ràng kāi!
            หลีกทาง

        Move out of my way!

63. 知识就是力量。63.   知识就是力量。
        zhī shi jiù shì lì liàng.
             ความรู้คือพลัง

         Knowledge is power.

62. 就读给我听好了。62.   就读给我听好了。
        jiù dú gĕi wŏ tīng hăo le.
            อ่านให้ผมฟังก็โอเคแล้ว

        Just read it for me.

61. 这是对的还是错的?61.   这是对的还是错的?
        zhè shì duì de hái shì cuò de?
            นี้คือถูกหรือผิด

        Is it true or false?

60. 我六点钟见你。60.   我六点钟见你。
         wŏ liù diăn zhōng jiàn nĭ.
              ผมพบคุณตอน 6 โมง

         I'll see you at six.

59. 我马上就到。59.   我马上就到。
         wŏ măshàng jiù dào.
              ผมจะถึงเดี๋ยวนี้แล้ว

         I'll be right there.

58. 要是我能飞就好了。58.   要是我能飞就好了。
        yào shì wŏ néng fēi jiù hăo le.
            หากผม / ฉันบินได้ก็ดีสิ

        If only I could fly.

57. 我是个足球迷。57.   我是个足球迷。
         wŏ shì gè zú qiú mí.
              ผมเป็นแฟนบอลคนนึง

         I am a football fan.

56. 他在选举中获胜。56.   他在选举中获胜。
         tā zài xuăn jŭ zhōng huò shèng.
             เค้าได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

         He won an election.

55. 他总是吹牛。55.   他总是吹牛。
        tā zŏng shì chuī niú
            เค้าขี้โม้ประจำ

        He always talks big.

54. 他几乎说不出话来。54.   他几乎说不出话来。
        tā jīhū shuō bù chū huà lái.
            เค้าเกือบจะพูดไม่ออก

        He can hardly speak.

53. 越快越好!53.   越快越好!
        yuè kuài yuè hăo!
             ยิ่งเร็วได้ยิ่งดี

        As soon as possible!

52. 她喜欢什么?52.   她喜欢什么?
        tā xĭ huān shénme?
            เค้าชอบอะไร

        What does she like?

51. 白忙了。51.   白忙了。
         bái máng le.
              เสียแรงเปล่า

         Wasted time.

50. 这个主意真不错。50.   这个主意真不错。
        Zhè gè zhŭ yì zhēn bú cuò.
           ไอเดียนี้ไม่เลวเลยจริง ๆ

        That's a good idea.

49. 她患了重感冒。49.   她患了重感冒。
        tā huàn le zhòng găn mào.
            เค้าเป็นไข้หวัดอาการหนัก

        She had a bad cold.

48. 我可以用你的笔吗?48.   我可以用你的笔吗?
         wŏ kĕyĭ yòng nĭ de bĭ ma?
             ผม / ฉันใช้ปากกาคุณได้มั้ย

         May I use your pen?

47. 太离谱了。47.   太离谱了。
         tài lí pŭ le.
             เกินไปแล้ว

         Too odd.

46. 看来这没问题。46.   看来这没问题。
        kàn lái zhè méi wèn tí.
            ดูแล้ว ( เรื่องนี้ / จุดนี้ / ประเด็นนี้ )ไม่มีปัญหา

        It seems all right.

45. 天气渐渐凉爽起来。45.   天气渐渐凉爽起来。
         tiān qì jiān jiān liáng shuăng qĭlái.
              อากาศค่อย ๆ เย็นสบายขึ้น

         It is growing cool.

44. 我有一个好主意。44.   我有一个好主意。
         wŏ yŏu yí gè hăo zhŭ yì.
              ผม / ฉันมีไอเดียดี ๆ (มาเสนอ)
         I have a good idea!


43. 我感觉有点不适。43.   我感觉有点不适。
        wŏ găn jué yŏu diăn bú shì.
            ผมรู้สึกไม่สบายนิดหน่อย

        I felt sort of ill.

42. 我不懂你说的。42.   我不懂你说的。
        wŏ bù dŏng nĭ shuō de.
            ผม / ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูด

        I can't follow you.

41. 他只是个孩子。41.   他只是个孩子。
        tā zhĭ shì gè hái zi.
            เค้าเป็นเพียงแค่เด็กเท่านั้น

        He is just a child.

40. 他是个小机灵鬼。40.   他是个小机灵鬼。
        tā shì gè xiăo jī líng guĭ.
            เค้าเป็นเด็กฉลาด

        He is a smart boy.

39. 少来这套!39.   少来这套!
        shăo lái zhè tào!
            น้อย ๆ หน่อยน่ะมามุกนี้

        Don't give me that!

38. 别谦虚了。38.   别谦虚了。
        bié qiān xū le.
           อย่าถ่อมตนเลย
       Don't be so modest.


37. 有我的留言吗?37.   有我的留言吗?
        yŏu wŏ de liú yán ma?
            มีข้อความฝากไว้ถึงผมมั้ย

        Any messages for me?

36. 你一定能找到的。36.   你一定能找到的。
         nĭ yídìng néng zhăo dào de.
              คุณสามารถหาเจอแน่ ๆ

        You can find it.

35. 是的 , 我也这么认为。35.   是的 , 我也这么认为。
        shì de , wŏ yĕ zhème rèn wéi.
             ใช่ , ผม/ฉันก็เข้าใจอย่างนี้

         Yes , I suppose So.

34. 现在是谁在开球?34.   现在是谁在开球?
         xiànzài shì shuí zài kāi qiú?
              ตอนนี้ใครเป็นคนเสิร์ฟลูก (เทนนิส / แบต/ปิงปองเป็นต้น)

         Who's kicking off?

33. 谁告诉你的?33.   谁告诉你的?
        shuí gàosù nĭ de?
            ใครบอกคุณ

        Who told you that?

32. 你怎么认为?32.   你怎么认为?
        nĭ zĕnme rèn wéi?
            คุณคิดว่ายังงัย
        What do you think?


31. 今天星期几?31.   今天星期几?
         jīntiān xīngqī jĭ?
              วันนี้วันอะไร (จ.-อ.)

         What day is today?

2015年1月20日 星期二

030. 汽车来了。030.   汽车来了。
        qìchē lái le.
             รถมาแล้ว

         There comes a bus.

029. 隔墙有耳。029.   隔墙有耳。
        gé qiáng yŏu ĕr.
            หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง (สำนวน)

         The wall has ears.

028. 景色多么漂亮!028.   景色多么漂亮!
         jĭng sè duōme piào liàng!
             วิวสวยมากเลย

        The view is great.

027. 我就要这些。027.   我就要这些。
        wŏ jiù yào zhèxiē.
             ผมต้องการทั้งหมดนี้

        That's all I need.

026. 做个决定吧。026.   做个决定吧。
        zuò gè juédìng ba.
            ตัดสินใจเถอะ

       Make up your mind.

025. 等着瞧!025.   等着瞧!
        dĕng zhe qiáo.
            คอยดู

        Just wait and see!


024. 今天是星期天。024.   今天是星期天。
        jīntiān shì xīng qī tiān.
            วันนี้วันอาทิตย์

        It's Sunday today.

023. 说来话长。023.   说来话长。
        shuō lái huà cháng.
            พูดไปแล้วเรื่องยาว/ว่าไปแล้วเรื่องยาว

        It's a long story.

022. 我去查查看。022.   我去查查看。
        wŏ qù chá chá kàn.
            ผมจะไปเช็คดู (ค้นดู  /  ตรวจสอบดู )

        I'll check it out.

021. 我马上回来。021.   我马上回来。
        wŏ mă shàng huí lái.
            ฉันจะรีบกลับมา

        I'll be back soon.

2015年1月19日 星期一

020. 请您再说一遍。020.   请您再说一遍。
        qĭng nĭ zài shuō yí biàn.
       (คุณ)ช่วยพูดอีกครั้ง

       Can you repeat that, please?

019. 请你原谅。019.   请你原谅。
        qĭng nĭ yuán liàng .
            คุณได้โปรดยกโทษให้ฉัน(เถอะ)

        I beg your pardon.

018. 来得容易,去得快。018.   来得容易,去得快。
        lái de róngyì, qù de kuài.
            มาง่าย ไปไว / มาง่ายไปง่าย/มาไวไปไว

        Easy come easy go.


017. 别让我失望。017.   别让我失望。
        bié ràng wŏ shī wàng.
            อย่าทำให้ฉันผิดหวัง

        Don't let me down.

016. 别上当!016.   别上当!
        bié shàng dàng!
            อย่าหลงกล(เค้า)/อย่าโดน (เค้า)หลอก

        Don't fall for it!

015. 别指望我。015.   别指望我。
        bié zhĭ wàng wŏ.
            อย่าฝากความหวังไว้ที่ฉัน

        Don't count on me.

014. 信不信由你!014.   信不信由你!
        xìn bú xìn yóu nĭ!
            เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณ

        Believe it or not!


013. 我保证。013.   我保证。
        wŏ băo zhèng.
            ผมรับประกัน/ผมการันตี

        You have my word.

012. 你自讨苦吃!012.   你自讨苦吃!
        nĭ zì táo kŭ chī!
        แกมันแกว่งเท้าหาเสี้ยน!

       You asked for it!

011. 我该怎么办?011.   我该怎么办?
        wŏ gāi zĕnme bàn?
        ฉันควรจะทำยังงัย

       What should I do?

010. 真便宜!010.   真便宜!
         zhēn pián yi!
         ถูกจริง ๆ

        What a good deal!

009. 我们全都同意。009.    我们全都同意。
        wŏmen quán dōu tóng yì.
            พวกเราทั้งหมดเห็นด้วย/พวกเราทุกคนเห็นด้วย

        We're all for it.

008. 噢 , 这得看情况。008.     , 这得看情况。
       ō,zhè dĕi kàn qíng kuàng.
          โอ้.. อย่างนี้ต้องดูสถานการณ์ก่อน

       Well,it depends

007. 不劳无获。007.    不劳无获。
       bù láo wú huò.
         ได้มาโดยไม่ต้องเปลืองแรง / ชุบมือเปิบ

      No pain,no gain.

006. 好久不见!006.    好久不见!
       hăo jiŭ bú jiàn!
          นานแล้วที่ไม่ได้พบกัน

      Long time no see!

005. 我全力支持你。005.  我全力支持你。
     wŏ quán lì zhī chí nĭ.
        ผม/ฉันสนับสนุนคุณสุดแรง(เต็มที่)

     I'm On your side.

004. 我尽力而为。004.  我尽力而为。
      wŏ jìn lì ér wéi.
         ผม/ฉันจะพยายามอย่างสุดความสามารถ

      I'll try my best.

003. 我爱这项运动。


003.  我爱这项运动。
     wŏ ài zhè xiàng yùn dòng.
        ผม/ฉันชอบกีฬาประเภทนี้

      I love this game.

002. 我喜欢吃冰淇淋。002.  我喜欢吃冰淇淋。
     wŏ xĭhuān chī bīng qí lín.
       ผม/ฉันชอบกินไอศครีม

     I like ice-cream.

001. 我别无选择。001.  我别无选择。
wŏ bié wú xuăn zé.
ผม/ฉันไม่มีทางเลือก

I have no choice.

請大家來學習汉语常用口语100句目錄

001. 我别无选择。
002. 我喜欢吃冰淇淋。
003. 我爱这项运动。
004. 我尽力而为。
005. 我全力支持你。
006. 好久不见!
007. 不劳无获。
008. 噢 , 这得看情况。
009. 我们全都同意。
010. 真便宜!
011. 我该怎么办?
012. 你自讨苦吃!
013. 我保证。
014. 信不信由你!
015. 别指望我。
016. 别上当!
017. 别让我失望。
018. 来得容易,去得快。
019. 请你原谅。
020. 请您再说一遍。
021. 我马上回来。
022. 我去查查看。
023. 说来话长。
024. 今天是星期天。
025. 等着瞧!
026. 做个决定吧。
027. 我就要这些。
028. 景色多么漂亮!
029. 隔墙有耳。
030. 汽车来了。
031. 今天星期几?
032. 你怎么认为?
033. 谁告诉你的?
034. 现在是谁在开球?
035. 是的 , 我也这么认为。
036. 你一定能找到的。
037. 有我的留言吗?
038. 别谦虚了。
039. 少来这套!
040. 他是个小机灵鬼。
041. 他只是个孩子。
042. 我不懂你说的。
043. 我感觉有点不适。
044. 我有一个好主意。
045. 天气渐渐凉爽起来。
046. 看来这没问题。
047. 太离谱了。
048. 我可以用你的笔吗?
049. 她患了重感冒。
050. 这个主意真不错。
051. 白忙了。
052. 她喜欢什么?
053. 越快越好!
054. 他几乎说不出话来。
055. 他总是吹牛。
056. 他在选举中获胜。
057. 我是个足球迷。
058. 要是我能飞就好了。
059. 我马上就到。
060. 我六点钟见你。
061. 这是对的还是错的?
062. 就读给我听好了。
063. 知识就是力量。
064. 让开!
065. 没时间了。
066. 我们是好朋友。
067. 你哪儿不舒服?
068. 你干得相当不错!
069. 人要衣装。
070. 你错过公共汽车了?
071. 不要惊慌失措。
072. 开不得玩笑。
073. 他欠我叔叔100美元。
074. 事情进展得怎样?
075. 最近怎么样?
076. 我知道有关它的一切。
077. 这样太耽误时间了。
078. 这是违法的。
079. 爱屋及乌。
080. 我要流口水了。
081. 说话请大声点儿。
082. 这个男孩没有工作。
083. 这所房子是我自己的。
084. 你怎么了?
085. 你来得正是时候。
086. 你需要去运动锻炼一下。
087. 你的手摸起来很冷。
088. 别这么孩子气。
089. 系好你的安全带。
090. 他有很高的收入。
091. 他看来很健康。
092. 他修理了他的房子。
093. 他建议搞一次野餐。
094. 这里有个礼物送给你。
095. 多少钱?
096. 我简直说不出话来。
097. 我为你感到非常骄傲。
098. 我的车需要洗一洗。
099. 今天天气真好!
100. 过去的 , 就让它过去吧。

2015年1月12日 星期一

自了法師報告影視及文字檔

自了法師報告影視及文字檔
自了法師報告:第83集「生死心不切,若真為生死之心不發,一切開示皆為戲論」
自了法師報告:第84集「凡修淨業,以決志求生西方為本」
自了法師報告:第89集「重新認識淨土法門」
自了法師報告:第90集「時時作臨終想」

第九十集「時時作臨終想」

自了法師報告:第九十集「時時作臨終想」第九十集 時時作臨終想—從海賢老和尚反省我們求往生的信願行()

尊者師父上人慈悲、諸位善知識慈悲,阿彌陀佛。

不肖弟子自了冒昧報告的題目是:時時作臨終想— 從海賢老和尚反省我們求往生的信願(四)


一、念佛秘訣

    生死心不切,大家都很著急,不少人在問:怎樣才能生死心切呢?如何對治生死心不切?我們曾經在歷代祖師大德的著作裡面去尋找,尋找念佛的秘訣,最後發現六個字:時時作臨終想。歷代祖師傳給我們的念佛秘訣,就這六個字:時時作臨終想。濃縮起來就一個字:死。

    對於「死」這一個話題大家不要忌諱,有人談死色變,我們往往該忌的東西不忌,不該忌的東西去忌。古人說:現在即須畏懼死亡,臨終時則無所畏懼;我等相反,現在無所畏,臨終時唯以手抓胸,手忙腳亂。大家都羨慕海賢老和尚念佛的功夫,他念佛的功夫怎麼成就的?每一時、每一刻都當成今生最後一刻,拚命念佛。    生死心不切,從哪裡下手?從痛念無常下手,時時作臨終想。宋朝草庵禪師寫了一篇《念佛訣》,簡單扼要,不到三百字。這篇開示很短,但可以說是歷代祖師開示念佛的秘訣的經典代表作,對指導我們念佛非常寶貴。草庵禪師在《淨土聖賢錄》榜上有名,往生極樂世界。   《念佛訣》:「阿彌陀佛誰不能念,而偏難唸?西方極樂世界誰不願生?而罕得生者,蓋念佛之人未得訣耳。教念佛而使 ​​之真切者,其唯『死』之一字乎?


   「死」之一字在念頭上,境緣自然冷淡,情愛亦自輕微。名利勢豪,向此處俱用不得;見聞知解,到此時也行不得。四大各離,將何所靠?孤魂無主,安得自由?此時不見彌陀,恐逢羅剎,不生淨土,恐入驢胎。    莫視此事為緩!明日之事,今日不知。莫將此事為輕!錯過此生,沉淪永劫。是一切事無如生死大事,則事事皆不切之事。於一切時總作臨命終時,即時時皆念佛之時。如是念佛,斯為切心。如是切心,方生淨土。須下『死功夫』,才成淨業。常念『死時節』,方肯切心。此乃成佛之階梯,是誠念佛之妙訣也。」二、且不死心

    且不死心就是認為自己暫不死的心,這是我們普遍的心態。大家雖然都意識到自己終究難免一死,每一個人都知道自己總有一天會死,生命是很短暫的念頭和想法大家都有,但是卻在每一個日子裡,天真的認為「死神不會在今天降臨」,就這樣直至命歸黃泉的那一刻,都執持著自己萬壽無疆的念頭。    我們不是認為自己不會死,而是總認為:還早、還早,還沒有輪到我死,我今天不會死,今年也應該不會死。這是我們內在、隱形的心裡狀況。所以念佛修行的大事一拖再拖,今天等明天,今年等明年,總認為還有時間、還有時間。而往往在這個等的過程,無常突然到來。死亡從來不會跟我們提前預約,回想一下親朋好友,不少人都在認為「我還不會死」的心態中死去,身邊的例子比比皆是。有一位老人,生病臥床,那天要求他兒子燉一碗燕窩給她吃,吃完後之後,她跟兒子說:「我還不會死,我不會那麼快死」,然後她兒子就去上班了,結果在去上班的路上,就接到電話說母親已經斷氣。    生生世世,我們多是久居惡道,假始少部分時間偶爾來一下善道,也多是投生在不能修行的地方。縱然難得有一次得到能夠修行的人身,但是沒有如理修持正法,原因就是這個「且不死心」。總是想著「我還不會死」,因此修行不精進,這種狀態害了我們一生又一生。    有一位藏傳佛教公認的大成就者,一位康巴的修行人特地前來拜訪,請求傳法,成就者什麼也沒傳。經過再三請求,成就者拉著他的手誠懇地說:「我也會死,你也會死!我也會死!你也會死!我也會死!你也會死!」這樣重複三遍,並告訴修行人:「上師的訣竅沒有別的,我也發誓沒有比這更殊勝的竅訣了。」康巴人聽完後,依此教言精進修持,終獲成就。


    人家說,「某人得了癌症,快要死了」-- 其實每個人都要死,我們沒有一個人不死的,只不過是遲早而已。古人告訴我們,「晨不念死,則晝空過;晚不念死,則夜空過。」以念死來策勵我們趕緊念佛,時時作臨終想。 三、死期不定

    《集法句經》雲:「上午所見多人之中,便有下午不見而亡者;下午所見多人之中,便有次日上午不見者。」生命非常脆弱,就像泡泡,隨時可能破掉。我們看小孩子吹的泡泡,它就算平平穩穩在空中飛,說不定什麼時候碰到障礙物就破掉了。而我們的現狀,古人舉了一個比喻:譬如從險峻的高峰墜地,在下墮空中的過程,我們還快快樂樂,若無其事,不知道趕緊念佛,隨時啪的一聲墜地,終將粉身碎骨。


    我們自從受生之後,就像待宰的羔羊被牽往屠宰場一樣,剎那剎那地被牽引到死亡面前。與上個月相比,這個月更接近死亡;與昨天相比,今天更接近死亡;與白天相比,夜晚更接近死亡;與上一剎那相比,這一剎那更接近死亡。死亡並非像你臆想的那樣緩慢而充滿規律,它所出現的方式,因緣及時間永遠是無法確定的。由於死期的不定,你又怎能保證明年、明天或下一時刻自己不是在惡道中輾轉呻吟?所以死亡不會等待誰浪費了大量時間,還能輕鬆充分地做好迎接它的準備後,姍姍來遲,故當你看到死亡的迅猛與怖畏後,要放下對世間的追逐與執著,努力修行以圖改變命運啊!


    現在車禍的發生率極高,我能保證自己出門不遇上車禍嗎?無法保證。幾年前有位父親去接放學的兒子,兒子剛出校門,見到父親就高興地跑過去。這時突然來了一輛卡車把孩子撞飛,當場死亡。父親被突如其來的慘禍驚呆了,哭著朝孩子跑過去,剛好一輛轎車從他後面開來,把他當場壓死。孩子的母親聽到丈夫和兒子雙雙斃命街頭,無法接受,在絕望中服毒自殺。家裡的祖母一天中失去了兒子、兒媳、孫子,心臟病發,也在搶救無效中死去。    再想想,我能保證在哪種威儀中不死呢?走著會死,站著會死,坐著會死,睡著會死,口裡吃東西時會死,大笑時會死。有人走著,突然倒在地上,就再沒有站起來。有人在月台上站著,被擠到鐵軌上壓死。有人吃東西一口堵在喉嚨裡噎死。還有個清朝官員私吞賑災銀兩,前一刻還睡著,突然坐起來,口吐鮮血而死。往昔我們造了那麼多業,怎麼能保證下一刻決定不死呢?    黃檗禪師說:「我且問爾:忽然臨命終時,爾將何抵敵生死?須是閒時辦得下,忙時得用,多少省力。休待臨渴掘井,做手腳不迭,前路茫茫,胡鑽亂撞。苦哉苦哉。」    在面對死亡時,我有什麼把握呢?按照多數人目前的情況來看,死後不墮三惡趣的把握都沒有!但是,只要一心靠定阿彌陀佛,就可以在臨終往生淨土,徹底脫離輪迴苦海。所以,早一天念佛,在死時就能多一分把握。四、今日必死

    死無定期,即在今日以後,百年以前,死亡已定,而在此中間時段,死亡何日來臨亦無固定日期,即今日死或不死,皆無法決定。譬如,有一猛利無比的大敵人,從今日起至某日間,知其決定必來殺害我,然而不知何日到來,必須日日對彼謹慎防備。我們對死亡的態度也應該如此:日日謹慎防備。所以古人教我們,把一向「今日不死」的心態,轉變為「今日必死」的心態。每一天都當作生命的最後一天,在生命的最後一天我們應該干什麼?當然是連命都不要的念阿彌陀佛,求生淨土,哪裡還會去忙毫不相關的世間俗事。果真發起「今日必死」的心,日日如是,念佛功夫自然得力,像海賢老和尚一樣。    《竹窗隨筆》中有一則公案:一位僧人,常年患肺結核,卻未起必死之念。若對其提及死亡,便會不悅。時蓮池大師命人轉告,望其速速籌備後事,一心正念。彼卻言:「男子生病,最忌生日前死去,待生日後再作考慮。」當月十七號為其生日,豈料十六號便猝然而逝。此僧死前數日,仍執著今日不死,故未籌備後世之事,下場極為可悲。五、痛念無常

    古人教我們,無常不但要念,而且要痛念!你思惟無常,思惟到有一種痛感,這種痛感策勵我們去唸佛。無常隨時會來,來了我不念佛、不往生,我到哪裡去?一旦真的能夠痛念無常,我們的念佛沒有問題,個個功夫得力。我們深有體會:沒有無常心而繞佛,只不過是讓腳白白的疼痛而已。念佛念不下去,提起無常,無常是一種源源不斷的原動力,推動我們拚命念佛,一刻都不敢放鬆。我們念佛懈怠、懶散,晃晃悠悠,原因是沒有如救頭燃的緊迫感,總以為時間還很多很多。舉兩個無常的例子:(一)這是我很多年前在雜誌上看到的一則真人真事,但印像還很深刻:二戰期間,有一對夫婦逃難,跑了一天很累,來到河邊,兩人想洗洗臉,喝口水再繼續跑。兩人在岸邊同時趴下身體捧起河水來洗臉,抬起來的時候,丈夫的頭瞬間不見了!因為當時炮火連天,子彈飛行的速度非常快,當丈夫抬起頭的一瞬間,正好一個彈片飛過去,把他的頭削掉。妻子當場發瘋,這就是無常!沒有料到的。(二)《明宮史》裡記載:明朝天啟六年五月初六,北京西南王恭廠一帶,發生了一起破壞慘重的災難。這天早上,天色皎潔,忽然空中響聲如吼,從東北方逐漸傳到京城的西南角。隨之灰氣湧起,屋宇動盪。忽然空中一聲巨響,好像天崩塌下來一樣,四周頓時一片漆黑,像亂絲、像五色、像靈芝形狀的煙氣沖天而起,很久才散去。東自順成門大街,北至刑部大街,長約三、四里,周圍十三里,上萬間房屋和兩萬多人都變成粉碎狀,瓦礫、人頭、手臂、大腿、鼻子、耳朵等紛紛從空中落下。一瞬間大街上的碎屍堆積如山,散發出濃烈的血腥味和焦臭味。不但人員傷亡慘重,包括驢馬雞犬都同時斃命。    在紫禁城裡施工的兩千多名工匠,從高高的腳手架上被巨大的響聲震落,絕大多數工人被摔成肉餅。成片的樹木被連根拔起,飛落到遠處。石駙馬大街有一尊五千斤重的大石獅子莫名其妙地飛出順成門外。象來街的皇家象苑房全部倒塌,成群的大象受驚而出,四處狂奔。有個坐著八擡大轎的女人,正好趕上這場劫難,轎子被砸壞放在大街中央,裡面的女人和八名轎夫全都不見了。有個人正跟六個人講話,突然他的頭顱不翼而飛,身體撲倒在地,旁邊的六個人卻安然無恙。    我們總是覺得,無常是別人的事,不會發生在我身上。錯了!無常發生在他身上,也同樣會發生在我身上。我們常常給別人助念,有沒有想過,不定哪一天,會是別人給我助念。我們常常給別人寫牌位,有沒有想過,不定哪一天,就輪到別人給我寫牌位,我變成「已故的某某人」。佛經說「火燒頭燃,尚可暫置,無常盛火,應速除滅」。    蓮池大師《竹窗隨筆》中有一則故事,說有一個老人死後見到閻王,責怪閻王不早告知其死訊。閻王回答說:「我早告知過了!你的眼睛視力漸漸模糊,這是一次告知。你的耳朵漸漸聽不清了,這是二次告知。你的口齒漸漸損壞,這是三次告知。你全身一天天的衰弱,告知你很多次了。」這是針對老年人說的。一個少年也責怪閻王:「我眼睛明辨、耳朵靈敏,口齒利索、身體強健,閻王為什麼不早告知我呢?」閻王回答說:「也有告知你的,你自己沒有察覺罷了。東邊鄰居有四五十歲就死亡的人吧?西邊鄰居有三二十歲就死亡的人吧?還有不到十歲,以及幼童嬰兒而夭折的吧,這不是告知嗎?」良馬看見鞭影就前行;一定等到錐剌入皮膚的,那是懶怠的劣馬了。後悔感嘆就來不及了!    海賢老和尚往生的前一天下午,還和弟子們一起在菜地裡幹活,與平時沒有兩樣,沒有人會想到他要走了。這是給我們上了一節生動、深刻的無常課,示現無常,我們看懂了嗎?六、走出誤區

    很多很多的同修說,太忙,沒時間念佛,等老了、退休了再念,這是無常心沒有生起來。這種想法非常危險!天如禪師《淨土或問》中詳細解答這個問題。    問曰:「一生造惡,臨終念佛,帶業得生,又無退轉。此彌陀願力,誠乎不可思議矣!然則我於生前且做世間事業,直待臨終,然後念佛,可乎?」    答曰:苦哉苦哉,何等愚謬之言也!砒霜酖酒,毒中之毒。今汝此言,毒於砒霜酖酒者也。非特誤賺自己,又且誤賺天下曰僧曰俗善男信女,皆此言也。向所謂逆惡凡夫臨終念佛者,乃是宿有善根福德因緣,方遇知識,方得念佛。此等僥倖,萬萬人中無一個半個。汝將謂人人臨終有此僥倖哉?豈不見《群疑論》雲,世間有十種人臨終不得念佛:一者善友未必相遇,故無勸念之理;二者業苦纏身,不遑念佛;三者或偏風失語,不能稱佛;四者狂亂失心,注想難成;五者或遭水火,不暇至誠;六者遭遇豺狼,無復善友;七者臨終惡友,壞彼信心;八者飽食過度,昏迷致死;九者軍陣鬥戰,奄忽而亡;十者忽墜高岩,傷壞性命。如此等十種之事。皆是尋常耳聞眼見,不論僧俗男女,人皆有之。或宿業所招,現業所感,忽爾現前,不容迴避。爾又不是神通聖人,有宿命通,能知臨終有業無業。又不是有他心天眼,能知臨終好死惡死。如上十種惡緣,忽然遭著一種,便休了也;便做手腳不得了也;便有知識、活佛圍繞,救爾不得了也。便須隨業受報,向三途八難中受苦受罪,到那時要聞佛名不得了也。    直饒爾無此惡緣,只是好病而死,亦不免風刀解體、四大分離,如生龜脫筒、螃蟹落湯,痛苦逼迫,怕怖慞惶,念佛不得了也。更饒爾無病而死,又或世緣未了,世念未休,貪生怖死,擾亂胸懷;若是俗人,又兼家私未明,後事未辦,妻啼子哭,百種憂煎,念佛不得了也。更饒爾未死以前,只有些少病痛在身,忍疼忍苦,叫喚呻吟,問藥求醫,祈禱懺悔,雜念紛飛,念佛不得了也。更饒爾未病以前,只是年紀老大,衰相現前,困頓龍鍾,愁嘆憂惱,只向個衰老身上左安右排,念佛不得了也。更饒爾未老以前,正是少壯之日,正好念佛之時,稍或狂心未歇,俗務相關,東攀西緣,胡思亂想,業識茫茫,念佛不得了也。更饒爾清閒自在,有志修行,稍於世相之中,照不破,放不下,把不定,坐不斷,忽有些子境界現前,一個主人隨他顛倒,念佛不得了也。爾看他老病之時,少壯清閒之日,稍有一事掛心,早是念佛不得,況待臨終時哉?何況爾更道「且做世間事業」,爾真癡人,說此痴話,敢保爾錯用身心了也!    且世間事業,如夢如幻,如影如響,哪一件有實效?哪一件替得生死?縱饒廣造伽藍,多增常住,攀求名位,交結官豪,爾將謂多做好事,殊不知犯瞭如來「不體道本、廣造伽藍等戒」。豈不見道:「有為之功,多諸過咎,天堂未就,地獄先成,生死未明,皆成苦本。眼光落地,受苦之時,方知平生所作,盡是枷上添枷,鎖上添鎖,鑊湯下增柴炭,劍樹上助刀槍,袈裟下失卻人身,萬劫難復。鐵漢聞之,也須淚落!」祖師如此苦口勸人,曾許爾且做事業,待臨終方念佛乎?又不見死心禪師道:「世間之人,財寶如山,妻妾滿前,日夜歡樂。他豈不要長生在世?爭奈前程有限,暗里相催。符到奉行,不容住滯。閻羅老子不順人情,無常鬼王有何面目?且據諸人眼裡親見,耳裡親聞,前街後巷,親情眷屬,朋友兄弟,強壯後生,死卻多少?世人多雲:『待老來方念佛。』好教爾知,黃泉路上無老少,能有幾人待得老到?少年夭死者多矣!」死心如此苦口勸人,曾許爾且做事業,待臨終方念佛乎?當思人生在世,能有幾時?石火電光,眨眼便過。趁此未老未病之前,抖擻身心,撥棄世事。得一日光景,念一日佛名。得一時工夫,修一時淨業。由他臨命終時好死惡死,我之盤纏預辦了也,我之前程穩穩噹噹了也。若不如此,後悔難追。思之思之!    問曰:「上文所云抖擻身心,撥棄世事。今世網中人,間有境緣順便,身意安閒者,則可依此而行。其有世事不容撥棄者,又當何以教之?」    答曰:世網中人,若是痛念無常,用心真切者,不論苦樂逆順、靜鬧閒忙,一任公私幹辦、迎賓待客,萬緣交擾,八面應酬,與他念佛兩不相妨。不見古人道:「朝也阿彌陀,暮也阿彌陀,假饒忙似箭,不離阿彌陀。」又云:「竹密不妨流水過,山高豈礙白雲飛。」其有世緣稍重,力量稍輕者,亦須忙裡偷閒,鬧中取靜。每日或念三萬聲、一萬聲、三千聲、一千聲,定為日課,不容一日放過。又有冗忙之極,頃刻無閒者,每日晨朝,必須十念。積久功成,亦不虛棄。念佛之外,或念經、禮佛,或懺悔、發願,種種結緣,種種作福,隨力布施,修諸善功以助之。凡一毫之善,皆須迴向西方。如此用功,非惟決定往生,亦且增高品位矣。七、抓緊念佛

    《入胎經》說:人壽一百歲之中,有一半時間是被睡眠睡掉,最初十年幼稚無知(沒有修行的意樂),最後二十年衰老無力(沒有修行的精力),中間二十年又因愁嘆苦憂和嗔恚等煩惱耗去許多時間,從身體所產生的種種疾病,又耗去了一部分光陰。七除八扣,真正能修行的時間少之又少。古人說:假如一個人的壽命是六十年,這六十年中,除去飲食、睡眠、疾病,其餘能修行的時間,尚且不到五年。就說這五年吧,我們都用在念佛嗎?聲聲佛號都是真信切願嗎?    明代一元大師曾作詩云:「西方急急早修持,生死無常不可期,窗外日光彈指過,為人能有幾多時。」時時作臨終想。    東抄抄,西摘摘,拼拼湊湊成這份報告,不過這篇報告正是在廣釋印光大師的一個字:「死」字,這個字含義無窮。報告過程恐有錯誤,懇請師父上人及諸位善知識批評指正,不吝賜教,望眾慈悲,布施歡喜。阿彌陀佛。 不肖弟子釋自了 叩呈 0 一四年十月七日
文摘恭錄自《無量壽經科注第四回學習班》90 2014.10.9